Conseil Régional

 

Bailli Regional
Are Prytz Berset
Tlf. 92 84 53 04

are.berset@gmail.com

 

 

Are er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Are sin yrkesbakgrunn er konsernsjef, hotelldirektør, senior rådgiver og forvaltning av eiendom. Interessen og lidenskapen for mat og vin har utviklet seg opp gjennom årene. Som ivrig fisker og jeger står fasinasjonen fra fangst og høsting til matfat sentralt. Are har vært medlem i Chaine siden 2010 og de siste årene vært representert i conseil régional  bailliage de Nordvestlandet.

 

 

Vice-Chancelier Argentier
Vidar Mittet
Tlf. kontor: 70 17 53 00
Mobil: 95 83 56 77
vidar@mittet.as

 

 

Anne Beate

 

Vice-Conseiller Gastronomique
Anne Beate Giske
Tlf. privat: 70 12 02 30
Mobil: 91 75 68 20
 

 

Vice-Conseiller Culinaire
Aina Aalen Bjerkvik
Mobil: 95876776
aina.bjerkvik@radissonblu.com

 

 

 

Vice-Charge de Presse
Åse Britt Storhaug von Rappe
Mobil: 90 77 11 57
ase-britt@snohettaregnskap.no
 

 

 
Tytreberg Vice-Charge de Missions
Torill Ytreberg
Tlf. privat: 70 14 16 65
torill.ytreberg@nho.no