PRAKTISK INFORMASJON

Praktisk informasjon vil bli lagt ut her etterhvert, dersom nye momenter kommer til !
 

Bailliage de Nordvestlandet
Bailli Régional
Steinar Hansi Giske
steinar@giske.com