STIPEND

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs Stipend
Et viktig mål er å bidra til utviklingen av restaurantfaget i Norge ved å fremme kokk, servitør og sommelier som yrke. Chaine har i lengre tid bidratt med pengepremier til lærlingekonkurranser som fører frem til NM i kokekunst i Stavanger, dessuten arrangerer Chaine årlig kokke- og sommelierkonkurranser for medlemsbedrifter. Med ønske om å bistå både faglærte og ufaglærte som gjennom ulike prosjekter og tiltak vil bidra til å ivareta mattradisjoner og etikette, og/eller videreutvikle restaurantfaget, mat- og drikkekunst, tilbyr Chaine årlige stipender på inntil kr 20.000,-.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Chancelier National Arne Trengereid per e-post: arne.trengereid1@gmail.com  Henvendelser bes merkes med «Chaîne des Rôtisseurs Stipend» i emnefeltet. Søkers CV legges ved som vedlegg. Søknader behandles forløpende. Kreativitet og nytenkning vil vektlegges.

Stipendiaten vil bli invitert til deltakelse på et Chaîne des Rôtisseurs arrangement, for en formell overrekkelse av stipendet. For mer informasjon om Chaîne des Rôtisseurs, se også www.chainedesrotisseurs.com. Søknadene blir ikke returnert og mangelfulle søknader blir ikke behandlet. Søknadene vil, på fritt grunnlag, bli behandlet av Hovedstyret i Chaîne des Rôtisseurs Norge. 

Se intervjuet med den første stipendiaten Gaute Schartau Berrefjord (21), som etter et ulønnet internship på Noma nå har fått fast jobb samme sted.

Følg lenken: http://horecanytt.no/muligheter-unge-servit%C3%B8r-og-kokkel%C3%A6rlinger