Bailliage de Sørlandet inviterer til L'Ordre Mondial-arrangement

Dette er et Mondialarrangement under ledelse av Vice-Echanson Jan Einar Lødrup Stabell. Denne gangen har Kirsten og Alfred Ro vært så hyggelige å invitere oss hjem til seg på Fiskåtangen i Kristiansand. Karsten Jacobsen fra Supervin kommer for å snakke om vin.

Egen invitasjon vil bli lagt ut i forkant av arrangementet !

undefined