Planlagte arrangementer

PLANLAGTE ARRANGEMENTER 2017

27. oktober

Høstamicale

Egen invitasjon vil bli sendt ut i forkant av arrangementet !

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For spørsmål kontakt Bailli Regional Steinar Giske, tlf. 917 56 810, email:steinar@giske.com