Kjeder

Amatør, honorær, internasjonalt styre
Conseil d'Admnistration
Conseil Magistral
Conseil d'Honneur

 

Amatør, nasjonalt styre og honorær
Bailli Délégué
Bailli d'Honneur

Den nasjonale leder

 

Amatør, nasjonalt styre
Chanselier
Argentier
Conseiller Gastronomique
Conseiller Culinaire
Chargé de Presse / Mission

Nasjonal Chancelier, Argentier
Culinare, Gastronomique,
Charge de Mission

 

Amatør, nasjonalt styre
Echanson

Nasjonal leder av L'Ordre Mondial

 

Amatør, nasjonalt og regionalt styre
Bailli Régional

Lokal Bailli

 

Amatør, regionalt styre
Vice Chancelier-Argentier
Vice Conseiller Culinaire
Vice Conseiller Gastronomique
Vice Chargé de Mission
Vice Chargé de Presse

Lokalt styremedlem

 

Amatør, regionalt styre
Vice Echanson

Lokalt ansvarlig for L'Ordre Mondial

 

Amatør, honorær
Chevalier d'Honneur
Dame de la Chaîne d'Honneur
Maître d'Honneur

Høyt rangert tittel, gis til helt spesielle eller kjendiser
Må godkjennes av Presidenten

 

Amatør, honorær
Paire de la Chaîne

Spesielll promotion for en Grand Officier
Skal ha vært medlem i minst 15 år
Skal godkjennes av Presidenten

 

Amatør
Officier

Amatører som har utmerket seg
Kan også brukes til å honorere for eksempel en ordfører eller annen
som ikke er profesjonell

 

Amatør
Chevalier
Dame de la Chaîne

Amatør kjede for både kvinner og menn

 

Profesjonell
Grand Officier Maître Rôtisseur
Grand Officier Maître de laTable

Restaurateur
Grand Officier Maître Hôtelier

En person som har utmerket seg i Chaine
Skal ha vært medlem i 10 år
Skal godkjennes av Presidenten

 

Profesjonell
Officier Maître Rôtisser
Officier Maître de la Table
Officier Maître Hôtelier

 

Profesjonell
Officier Maître Rôtisseur
Officier Maître Grillardin

 

Profesjonell
Maître Restaurateur
Maître Hôtelier

 

Profesjonell
Maître Rôtisseur
Maître Grillardin

 

Profesjonell
Chef de la Table
Professionell du Vin
Professionell de la Table

 

Profesjonell
Chef Rôtisseur
Chef