Personvernerklæring

Som våre medlemmer har dere sikkert registrert at EU har vedtatt et nytt regelverk for «Personvern», som benevnes som GDPR (General Data Protection Regulation). Dette trer I kraft i Europa den 25.mai 2018, men som i Norge/EØS landene er utsatt til 01. juli 2018. Dette vil berøre alle virksomheter som har ansatte, kunder, medlemmer etc. Chaîne des Rôtisseurs, som er en medlemsorganisasjon, omfattes derfor av regelverket. Vi ønsker åpenhet om hva vi har av persondata og behandlingen av disse, samt å ivareta medlemmets rett til innsyn.

Behandlingsgrunnlag:

Vi behandler kun de opplysningene som medlemmene selv oppgav og undertegnet i forbindelse med registreringen av medlemskapet. Eventuelle endringer i forhold til dette kan være nye adresser o.l. Alle opplysninger vi behandler er innehntet med grunnlag I samtykke (GDPR art. G bokstav a).

Formål:

Personopplysningene er til bruk for at medlemmene skal motta nyhetsbrev og invitasjoner til arrangementer i tråd med organisasjonens formål.

Hvilke opplysninger vi behandler og hvordan:

I korte trekk ligger følgende til grunn:

  • Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger er Bailli Délégué som er ansvarlig for innmelding av nye medlemmer til Paris. I tillegg er Argentier ansvarlig for IT systemene hvor dataene er lagret.
  • Personopplysningene vi har lagret i IT systemet er de samme som medlemmet har oppgitt ved påmeldingen. Disse er: Navn, fødselsdato, postadresse, e-post adresse, mobiltelefon. I tillegg har vi delvis intronisasjonsdato, men denne er mer oppdatert I registeret I Paris (se nedenfor vår henvendelse til Paris).
  • Personopplysningene lagres I vårt egenutviklete Medlemssystem i hele medlemskapets lengde. Ved slutt slettes medlemskapet fra det aktive registeret til arkiv. Her blir det liggende ett til to år på grunn av a) hvis medlemmet ønsker å bli medlem igjen vil det koste mindere i løpet av en 2 års periode, b) avstemming mot Paris registeret. Reskontro oppebevares i henhold til regnskapsreglene.
  • Formålet med informasjonen er å ha løpende medlemsoversikt for hvert Bailliage og totalt I Norge, for utsendelse av invitasjoner, fakturaer, nyhetsbrev etc. En viss bearbeidelse/sortering av data kan gjøres på gruppenivå.
  • Vi har avtale med noen tredjepartssamarbeidspartnere, som også vil behandle persondataene i henhold til GDPR. Disse er Hovedkontoret i Paris, IT-utvikleren og regnskapskontoret.

 

Innsyn:

Hvis du ønsker innsyn i dine personopplysninger, vennligst ta kontakt med Argentier (se Hjemmesiden (www.chaine.no) for kontaktinformasjon), eller send e-post til:

info@chaine.no
Oslo, 22. juni 2018
Chaîne des Rôtisseurs
Bailli Délégué