ORGANISASJONSPLAN

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs

Organisasjonsplan for de lokale Bailliager

Bailli Régional

-          Hovedansvaret for Chaines virksomhet i regionen
-          Har ansvaret for alle utnevnelser av tillitsmenn i regionen
-          Ansvaret for hovedlinjene og utviklingen av Chaine i regionen
-          Gi retningslinjer for alle arrangementer i regionen
-          Godkjenne alle innmeldinger av nye medlemmer i regionen
-          Skal arbeide nært med Baillie Délégué

Vice-Chancelier

-          Chancelier er ”next in command” og er delegert det generelle og løpende ansvaret for virksomheten
-          Av konkrete arbeidsoppgaver påhviler det Chancelier å ajourholde medlemsregisteret 
-          Skal ha jevnlig kontakt med Chancelier National

Vice-Argentier

-          Hovedansvar for ivaretakelse av økonomien i Chaine lokalt
-          Rapportering/presentasjon av den økonomiske situasjonen ved ulike møter
-          Skal ha jevnlig kontakt med Argentier National

Vice-Conseiller Culinaire

-          Skal være medlem som profesjonell og respektert i restaurantnæringen
-          Skal være bindeleddet mellom profesjonelle medlemmer og amatører
-          Skal gi råd til Bailli Régional og Vice-Conseiller Gastronomique
-          Skal ha jevnlig kontakt med Conseiller Culinare National

Vice-Conseiller Gastronomique

-          Skal være medlem som amatør
-          Skal bistå Bailli Régional med evaluering av nye profesjonelle medlemmer.
-          Skal ha jevnlig kontakt med Conseiller Gastronomique National

Vice-Chargé de Missions

-          Skal være den kreative personen som bistår Balli Régional til å utvikle/foreslå nye aktiviteter i Chaine lokalt
-          Kan gjerne være flere personer hvis Balli Régional mener det er nødvendig/viktig
-          Skal ha jevnlig kontakt med Chargé de Missions National

Vice-Chargé de Presse

-          Har ansvaret av all informasjon fra Chaine i sitt bailliage i samråd med Bailli Régional
-          Har ansvaret for all kommunikasjon med Chargé de Presse National og holde denne oppdatert på 
           lokale arrangement og nyheter
-          Ha ansvar for oppfølging av lokale webside
-          Skal ha jevnlig kontakt med Chargé de Presse National