L'ORDRE MONDIAL

 

Hva er l’Ordre Mondial des Gourmets Degustateurs?

L'Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs (populært kalt l'Ordre Mondial) er en datterforening til Chaîne des Rôtisseurs. Den ble stiftet i Paris under Chaîne's fadderskap i 1963. Dette er altså en tilleggsavdeling til Chaîne som har som formål å samle kunnskap rundt og spre kunnskap om vin, brennevin og øl. Med kunnskapen vil da også komme den riktige verdsettingen. Her i Norge ble l'Ordre Mondial innført i 2001.

Som nevnt er l'Ordre Mondial i realiteten en datterforening til Chaîne des Rôtisseurs. På landsplan styres den av l'Echanson National, som er medlem av Hovedstyret, med Vice-Echansoner tilknyttet de enkelte Bailliagene. Og hva er så en Echanson? Det betyr koppebærer, han som i sin tid skulle smake på kongens viner for å sørge for at de ikke var forgiftet. I dag er koppen skiftet ut med en tastevin.

For nærmere informasjon kontakt:Rolf E. Wenstad
Echanson National

Tel.: +47 417 80 739
rolf@norskrestaurantskole.no

Medlemskapet innebærer en mindre innmeldingsavgift som omfatter eget L'Ordre kjede, og en mindre årlig kontingent.

Ta kontakt med din lokale Vice Echanson for eventuell søknad om medlemskap.