Medlemskap

Informasjonsbrosjyre for amatører !

Informasjonsbrosjyre for profesjonelle !

Chaîne des Rôtisseurs internasjonale informasjonsbrosjyre !

Den praktiske fremgangsmåten for å bli medlem:

Det er ikke nødvendig å ha inneha gode kunnskaper om matlaging eller være spesielt flink til å lage mat for å bli medlem i Chaîne des Rôtisseurs. Det viktigste er interessen for å nyte god mat og drikke i en vennskapelig krets.

Mat og vin interesserte som ønsker å bli medlem av Chaîne må ha to faddere for å søke om medlemskap.

For å bli medlem må en først i følge med en fadder delta på et Chaîne arrangement for å få en føling med om en finner seg til rette i miljøet og liker seg. Bailli Regional sørger i slike tilfeller for å ønske gjestene spesielt velkommen på Chaîne arrangementet.

Selv om Chaîne des Rôtisseurs er en verdensomspennende organisasjon er det det enkelte Bailliage som er grunnmuren og det vesentlige i vår virksomhet. Uten det arbeide som legges ned i de ni Bailliager vi har i Norge ville ikke Chaine i Norge bestå. Deres Dîner Amicaux, deres Grand Dîner og ikke minst våre Grand Chapitre er det som holder oss sammen. Disse Bailliagene har en nærmest autonom virksomhet, men er bygget opp etter et mønster og med et styre som har de samme funksjoner som Hovedstyret. Arrangementene og det enkelte arangements økonomi er lokale, men regler og retningslinjer er både nasjonale og internasjonale.

Ta en titt på de ulike Bailliagenes sider for å finne ut mer om hvert enkelt Bailliage.

Først når fadder-medlemmet og gjesten etter å ha deltatt i et Chaîne arrangement finner ut at vedkommende passer inn og har interesse for Chaîne mottas et innmeldingsskjema som fylles ut sammen med fadderen. Deretter sendes skjemaet til Bailli Régional som blir den andre fadderen og som sender skjemaet vider til det nasjonale sekretariatet.

Innmeldingsskjema sendes ikke direkte til et ikke-medlem. Fadderen skal fylle det ut sammen med søkeren og se til at det blir riktig utfylt med tydelig skrift.

Chaîne er en forening med prestisje som skal respekteres. Prosessen med å få medlemskap er derfor ikke så lettvint at det bare er å sende skjema til noen som sier de er interessert i medlemskap. Det må være en genuin interesse for å bli medlem av denne flotte organisasjonen.

Søknadsskjema for amatører

Søknadsskjema for profesjonelle

 

Finn din Egen Medlemsside på den Internasjonale web siden

På den internasjonale websiden er det nå opprettet egne sider for hvert medlem med adresseinformasjon slik at hver og en kan foreta adresseforandringer. Ikke glem at slike endringer også meldes til det Bailliage der du er medlem.

Chaîne des Rôtisseurs internasjonale hjemmeside finner du her !