Referat fra Mondialarrangement 17. juni 2022

For første gang ble det gjennomført et "Wine and Dine" arrangement i Kristiansand i regi av L´Ordre Mondial Sørlandet.
Konseptet er å spise på flere forskjellige restauranter på samme kveld, hvor det blir servert en rett med tilpasset vin på hvert enkelt sted.

Se referat fra arrangementet her.