Conseil Régional

 

 

Bailli Régional
Henry Hans Tranberg
Mobil +47 911 94 000
hetr@trucknor.no

Henry er en av amatørene i Chaine des Rotisseurs Sørlandet. En voksende interesse for mat, og ikke minst vin, er kommet med årene. Det var også en av årsakene til at han hadde lyst til å være med i Chaine des Rôtisseurs. Henry har med seg allsidig erfaring som leder etter 12 år som driftssjef i Securitas. Deretter 10 år som driftssjef og 14 år som daglig leder i Trucknor Kristiansand, Trucknor Setesdal og Mandal Last og Buss, som er Volvos Lastebil og Buss forhandler på Sørlandet.  Fra 2017 har han innehatt stillingen som Kvalitetssjef i Trucknor A/S og overvåker nå firmaets 34 avdelinger i Norge.

Vice-Chancelier
Jørgen Aall Flood
Mobil +47 930 85 600
sorlandet@chaine.no

Jørgen ble utdannet ved Norsk Hotellhøyskole, og han har hatt flere direktørstillinger ved kjente norske bedrifter på Øst- og Sørlandet. Han var regiondirektør for NHO Reiseliv i Agder og Telemark i hele 21 år. Han har også hatt respekterte tillitsverv, som styreleder i Norsk Hotell- og Restaurantforenings lokalavdeling, og styremedlem i samme organisasjons hovedstyre sentralt i 4 år. Han er æresmedlem i NHO Reiseliv Agder og Telemark. Før Jørgen ble leder for Bailliage de Sørlandet hadde han i 3 år hovedansvar for kommunikasjon som Vice Chargé de Presse Régional. De siste 8 årene, fra 2014 til 2022 har han vært Bailli Regional på Sørlandet. Nå er han Bailli Honoraire.

 

 

Vice-Conseiller Culinaire
Roger Schanke Heimdal
Mobil +47 901 33 073
beddi@online.no

Roger er best kjent her på Sørlandet som eier og driver av Beddingen Restaurant i Lillesand. Roger har helt fra ungdomstiden vært interessert i mat. Han startet med å gå på Videregående i allmenfag i Lillesand, men brøt og fant fort ut at det ikke var noe for han. Det dukket opp et halvårig kurs på husmorskolen som han hev seg på. Deretter var det gjort. Han tok sin skolegang på det som den gang het forskole for kokk og stuertskole i Kristiansand. Hans kokkelære ble gjennomført fra 1980- 1982 på Hotel Caledonien. Her fortsatte han som kokk frem til 1990. Så var han et år innom Ernst Hotel som sousjef på kjøkkenet.

I 1991 ble han tilbudt en kombinert kjøkkensjefstilling og daglig leder på Beddingen Restaurant i Lillesand. Ringen var sluttet og han kunne komme tilbake til Lillesand og jobbe der. I mai 1998 fikk han tilbud om å overta Beddingen Restaurant. Den har han drevet med stødig hånd frem til i dag.

Roger er også opptatt av det som rører seg i Lillesand forøvrig. Han har viet 20 år til «lillesandsdamene». Kanskje en av de få sommerfestivalene som har gått med overskudd. Han er også leder av Handelstandsforeningen i Lillesand. Roger blir en resurs innen det kulinariske i vårt Bailliage.

 

Vice-Argentier
Janet Brastad Vollset
Mobil +47 991 51 316
janet.vollset@getmail.no

Janet representerer amatørene i Chaine des Rotisseurs Sørlandet.  En viss ballast, og ikke minst interesse for mat og vin, har hun tilegnet seg i løpet av 40 år i hus med en profesjonell. Janet har lang og allsidig fartstid innen finansnæringen på Sørlandet. Hun har hatt stilling som soussjef for DNBs internasjonale avdeling, deretter som autorisert valutamegler, og de 17 siste årene som banksjef i DNB Markets. Hun har vært del av DNBs ledergruppe på Sørlandet  i over 20 år.  Sin utdannelse har hun fra BI.