Conseil Régional

 

 

Bailli Régional
Henry Hans Tranberg
Mobil +47 911 94 000
hetr@trucknor.no

Henry er en av amatørene i Chaine des Rotisseurs Sørlandet. En voksende interesse for mat, og ikke minst vin, er kommet med årene. Det var også en av årsakene til at han hadde lyst til å være med i Chaine des Rôtisseurs. Henry har med seg allsidig erfaring som leder etter 12 år som driftssjef i Securitas. Deretter 10 år som driftssjef og 14 år som daglig leder i Trucknor Kristiansand, Trucknor Setesdal og Mandal Last og Buss, som er Volvos Lastebil og Buss forhandler på Sørlandet.  Fra 2017 har han innehatt stillingen som Kvalitetssjef i Trucknor A/S og overvåker nå firmaets 34 avdelinger i Norge.

Vice-Chancelier
Jørgen Aall Flood
Mobil +47 930 85 600
sorlandet@chaine.no

Jørgen ble utdannet ved Norsk Hotellhøyskole, og han har hatt flere direktørstillinger ved kjente norske bedrifter på Øst- og Sørlandet. Han var regiondirektør for NHO Reiseliv i Agder og Telemark i hele 21 år. Han har også hatt respekterte tillitsverv, som styreleder i Norsk Hotell- og Restaurantforenings lokalavdeling, og styremedlem i samme organisasjons hovedstyre sentralt i 4 år. Han er æresmedlem i NHO Reiseliv Agder og Telemark. Før Jørgen ble leder for Bailliage de Sørlandet hadde han i 3 år hovedansvar for kommunikasjon som Vice Chargé de Presse Régional. De siste 8 årene, fra 2014 til 2022 har han vært Bailli Regional på Sørlandet. Nå er han Bailli Honoraire.

 

 

Vice-Argentier
Janet Brastad Vollset
Mobil +47 991 51 316
janet.vollset@getmail.no

Janet representerer amatørene i Chaine des Rotisseurs Sørlandet.  En viss ballast, og ikke minst interesse for mat og vin, har hun tilegnet seg i løpet av 40 år i hus med en profesjonell. Janet har lang og allsidig fartstid innen finansnæringen på Sørlandet. Hun har hatt stilling som soussjef for DNBs internasjonale avdeling, deretter som autorisert valutamegler, og de 17 siste årene som banksjef i DNB Markets. Hun har vært del av DNBs ledergruppe på Sørlandet  i over 20 år.  Sin utdannelse har hun fra BI.