BAILLIAGE D'OSLO
 
 
Bailli Régional
Eivind K. Schøyen
Tlf.: +4741615442
eksch@hotmail.com
 

Velkommen til siden for Baillage d'Oslo

Enten du er her for første gang eller du som medlem søker informasjon er vi i styret glade for at du tok turen innom siden. Har du spørsmål om medlemskap eller arrangementer vennligst ta kontakt med oss. Det nye styret tar fatt på sitt virke ultimo september 2019.  Tiden frem til årsskiftet vil bli benyttet til planlegging av arrangementer og utmeisle en enkel forretningsplan basert på den som det nasjonale styret har utarbeidet.

Styret håper å se deg på de 2 gjenstående arrangementer i 2019 altså Grand Diner på Gamle Logen og Diner Amical på Gamle Raadhus. Har du ønske om å delta som gjest ta kontakt.

Vi ønsker deg en god høst og førjulstid.

 

Med vennlig hilsen på vegne av Conseil Regional

Eivind K. Schøyen
Bailli Régional