BAILLIAGE D'OSLO
 
 
Bailli Régional
Eivind K. Schøyen
Tlf.: +4741615442
eksch@hotmail.com
 

Kjære venner og Confrères,

Baillaige d`Oslo er en del av Chaine des Rotisseurs Norge i den verdensomspennende organisasjonen for gastronomi som ble grunnlagt i 1248 av Kong Louis den IX av Frankrike. Vi i Baillaige d ‘Oslo ser det som viktig at man i dagens samfunn opprettholder og viderefører den tradisjonen som siden 1248 har vært foreningens varemerke. Det å promotere, preservere og utvikle kulturen rundt kokkekunst og selve kulturen man forbinder med mat og drikke og bordets gleder.

Bordets gleder behøver ikke bare være overdådige måltider med gjester tilstede rundt bordet. Det kan være et lett og enkelt måltid, enten alene eller sammen med andre. Det å oppleve bordets gleder er vel så mye det sosiale samværet som den kulinariske nytelsen.

Det er dette vi i Baillaige d ‘Oslo forsøker å oppnå. Gode møter mellom mennesker og der de gode samtaler forsterker samværet og gleden over mat og drikke i felleskap. Mat og drikke er en kultur som man må smake for å kunne forstå. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra dere om vi lykkes i dette med de arrangementer vi gjennomfører i løpet av året. Enten de er små eller store, uformelle eller formelle.

I en stadig skiftene verden ser vi viktigheten av å opprettholde de verdier Chaine des Rotisseurs er tuftet på, samtidig som vi stadig utvikler og foredler disse i pakt med tiden. Den som ikke utvikler seg og står stille, vitrer ofte hen.  Vi vil forsøke å finne nye og spennende matopplevelser i nye omgivelser, samtidig som vi holder fast ved langvarige tradisjoner.

Det er vår målsetning å lage arrangementer du vil delta på.  Har du ideer, tanker eller meninger du ønsker å formidle til oss, håper vi du tar kontakt. Har du venner, kolleger eller familie du tror kan ha glede av å være medlem, så gi oss beskjed.

Link til søknadsskjema for opptak i Chaîne des Rôtisseurs finner du her

 

Med ønske om et gledelig og rikt medlemskap i Chaine og Baillage d`Oslo)

Vive La Chaine

På vegne av Baillaige d ’Oslo Eivind K. Schøyen