BAILLIAGE DE SØRLANDET

Bailliage de Sørlandet
Bailli Régional
Jørgen Aall Flood
sorlandet@chaine.no
 

Kjære mat- og vinelskere!

Det er snart 3 år siden jeg overtok som Bailli Régional etter Christian Borchgrevink. Jeg må innrømme at det var med en viss skepsis.  Som medlem av styret med ansvar for media var jeg klar over arbeidet Christian hadde lagt ned for vår bailliage. Heldigvis sa han ja til å bli med videre. Det var nok en av hovedårsakene til at sa ja til å overta. I tillegg var de øvrige styremedlemmene villige til å bli med videre.

Vårt hovedfokus skulle være å samle chaîne-medlemmer, så vel amatører som profesjonelle. Målet er å kunne nyte de profesjonelles kunnskaper om mat og drikke, samtidig som våre amatører skal bidra med innspill sett fra gjesten, eller kundens side. Vi vet at det skaper engasjement i bedriftene når vi er gjester.

Vi hadde også to andre områder som vi ønsket å rette spesielt fokus på. Det var:

  • Rekruttering til faget

  • L'Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs (populært kalt l'Ordre Mondial)

Rekruttering til faget

Vi gikk inn med noe pengestøtte sammen med noen andre bidragsytere for å kunne reise rundt til ungdomsskoler for å presentere faget vårt. Det lyktes vi med. Det første året var responsen god, og det ønsker vi å fortsette med. Vårt bidrag har også vært å motivere elevene til å delta i konkurranser. I 5 år har vi hatt gleden av å kunne premiere de som har vunnet konkurransene. Disse kandidatene har deretter deltatt på landskonkurranser, og hatt fine opplevelser med det. Jeg retter en spesiell takk til Vice-Conseiller Gastronomique, Jan Vollset for hans engasjement i denne forbindelse.

L'Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs

Det andre området var å få L'Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs (populært kalt l'Ordre Mondial) opp og stå. Her har man hovedfokus på å samle kunnskap, og ikke minst spre kunnskap om edle viner og kvalitetsbrenneviner. I tillegg vil man også ha fokus på andre drikkevarer. Jan Stabell har hatt rollen som Vice-Echanson. Denne jobben har han utført på en forbilledlig måte. I dag har vi faktisk 50 medlemmer. Det er blitt lagt merke til på landsbasis.

Våre medlemmer

Jeg lyst til å rette en hjertelig takk til våre medlemmer. Vi har fått levert noen fantastiske arrangement av våre profesjonelle medlemmer i medlemsbedriftene, og medlemmene har vist å sette pris på dette ved å delta. Vi har også dristet oss til å teste noen bedrifter i Danmark. De har levert med samme standard. Når vi stort sett har fulltegnede arrangementer må det bety at vi har lykkes. Dette er selvfølgelig en stor inspirasjon for oss som styrer dette. Vi er nå den 3. største bailliage i Norge, målt etter antall medlemmer.

Personlig vil jeg også rette en hjertelig takk til styremedlemmene for et fantastisk fint arbeid. Vi har kontinuitet og er en fin gjeng som utfyller hverandre godt.

Vel møtt til fremtidige arrangementer.

Beste hilsen

Bailli Régional de Sørlandet

Jørgen Aall Flood